Moeizame ruiming zeldzame schapen

De ruiming van de kudde zeldzame Schoonebeker schapen in het Gelderse Tongeren is vandaag moeizaam verlopen. Volgens een woordvoerder van de gezamenlijke milieuorganisaties en de eigenaar, had de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) veel moeite om de schapen op de hei in de vrachtwagens te krijgen. De eigenaar wilde niet meehelpen.

De RVV kwam vandaag circa 240 schapen ophalen. Naast de 141 zeldzame Schoonebeker schapen ging het om een kudde van honderd Duitse zwartkoppen. De weigerde mee te werken, omdat volgens hem vervoer per vrachtwagen naar een slachterij dieronvriendelijk is. Hij had een verzoek ingediend om de schapen op de hei te laten inslapen. Minister Brinkhorst van Landbouw had dat verzoek afgewezen, omdat hij een `publieke executie' wilde voorkomen.

,,Zonder hulp van de herder kan het bijeenbrengen van de schapen nog uren duren'', zei F. Vintges van de Milieufederatie vanochtend. Van protesten rond de hei was volgens Vintges geen sprake.

Het afmaken van de zeldzame schapen is omstreden. Tot twee keer toe hebben natuurorganisaties, waaronder de Landschappen en Natuurmonumenten, de ruimingen geprobeerd te voorkomen met een kort geding bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Beide keren is het verzoek van de organisaties afgewezen.