Lager resultaat voor Univé

Univé Verzekeringen heeft in 2000 een positief resultaat behaald van 56 miljoen gulden, 2 miljoen minder dan in 1999. De particuliere verzekeringen toonden een negatief resultaat van 52 miljoen. Dat komt vooral door slechte rendementen uit collectieve verzekeringscontracten. Voor de komende jaren heeft Univé groei voor ogen. Er wordt gesproken met verscheidene, grotere zorgverzekeraars over samenwerking, zo heeft de maatschappij gisteren bekendgemaakt.