Kritiek Pronk op regering-Bush

,,We kunnen niet accepteren dat de Verenigde Staten het klimaatverdrag van Kyoto doodverklaren. Dat mag een land niet zomaar op eigen houtje doen.'' Deze kritiek aan het adres van de regering-Bush uitte minister Pronk (Milieu) gisteren tijdens een openbare les in het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag. Hij riep de Amerikaanse regering op om met het oog op een beter klimaat ,,niet aan de kant te gaan staan, maar de onderhandelingen te beginnen: kom met voorstellen''.

Eerder heeft de nieuwe Amerikaanse president verklaard niets te zien in de reductie van broeikasgassen, zoals bepaald in het protocol dat vier jaar geleden in de Japanse stad Kyoto is opgesteld. Om te beginnen zou het gaan om enkele procenten, oplopend tot 25 procent in 2010.

De klimaatconferentie eind vorig jaar in Den Haag, met Pronk als voorzitter, mislukte ook al doordat geen overeenstemming werd bereikt met de Amerikaanse delegatie. Na de recente uitspraken van Bush dreigt het vervolg in Bonn, in juli, definitief te mislukken. ,,Als dat gebeurt, zijn we verloren'', aldus Pronk.

Ook hij vindt het verdrag van Kyoto niet perfect, ,,maar daar kunnen we over onderhandelen''. Volgens Pronk zal blijken dat er nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn. Om de conferentie in Bonn te redden wil Pronk in juni een internationale voorbespreking organiseren. Waar die zal zijn, is nog niet bekend.

Mede in het belang van de ontwikkelingslanden moeten de VS bereid zijn om reductie van broeikasgassen zoals CO2 na te streven, vindt Pronk. De arme landen kijken volgens hem terecht naar het voorbeeld dat het rijke noorden geeft. Anderzijds is het volgens hem een misverstand te denken dat de ontwikkelingslanden niks doen: ze werken serieus aan een efficiënter gebruik van energie. De rijke landen hield hij voor dat wetenschappelijk voldoende is aangetoond dat het klimaat verandert en daarmee ook het weer. Derhalve zijn (beschermende) maatregelen nodig, bijvoorbeeld omdat de zeespiegel stijgt. ,,Niks doen is duurder dan het protocol uitvoeren'', aldus Pronk.