Boskalis hoopt op synergie

Baggeraar Boskalis erkent dat de prijs die het wil betalen voor de overname van de baggertak van bouwbedrijf HBG hoog is. De 1,25 miljard gulden zijn echter welbesteed, meent bestuursvoorzitter Rob van Gelder: ,,We staan voor enorme investeringen en hebben moeite personeel te werven.''

Het maandag uitgebrachte bod zou grote synergievoordelen opleveren, benadrukte Van Gelder gisteren op de algemene aandeelhoudersvergadering van Boskalis. Hij wees erop dat HAM, de baggerpoot van HBG, groot is in het middensegment en Boskalis juist aan de vooravond staat van omvangrijke investeringen in dat type baggerschepen. HAM is juist minder aanwezig in de zwaardere baggerprojecten, waardoor de efficientiëvoordelen van de voorgenomen overname gunstig uitpakken. ,,Het is een stevige prijs die we voor HAM betalen, maar op langere termijn brengt een combinatie veel voordelen voor onze marktpositionering'', aldus de topman: ,,De baggerindustrie vraagt om deze schaalgrootte.''

Van Gelder beseft dat het ineenschuiven van Boskalis en HAM niet eenvoudig zal worden: ,,Er is sprake van cultuurverschil tussen beide bedrijven. Niet op de werkvloer, maar wel op de kantoren. Wij zijn chaotischer, maar ondernemender. HAM is wat planmatiger, maar daardoor minder doortastend.'' Boskalis is optimistisch over het lopende jaar. De orderportefeuille was eind vorig jaar met ruim 2,5 miljard gulden goed gevuld en Van Gelder verwacht voor dit jaar een stijging van de nettowinst van ongeveer 10 procent. Ook voor de komende jaren streeft het bedrijf naar een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 10 procent. Doelstelling is de wereldleider op de baggermarkt te blijven. Het is de bedoeling om het aantal thuismarkten – nu tien – te vergroten. De participatie in het Griekse Archirodon komt deze maand ,,zeer waarschijnlijk'' rond, zei Van Gelder. Zijn ambities stoppen niet bij een overname van HAM: ,,We willen verder blijven groeien.''