Beschaving islam

Na een bezoek aan het Moorse Alhambra in Granada bepleit Michel Krielaars in de rubriek Ergens Anders (NRC Handelsblad, 26 april) dat de in Nederland woonachtige Turken en Marokkanen zich grondig verdiepen in de `ware aard' van hun culturele achtergrond en `eens verder in het verleden graven'. Dan zouden zij beseffen dat zij de erfgenaam zijn van een grootse én tolerante (islamitische) beschaving, zoals bijvoorbeeld het Moorse Spanje.

Dat zou belangrijk zijn voor hun gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en algemene ontwikkeling, aldus Krielaars. Dat weer zou hen kunnen bevrijden van hun minderwaardigheidscomplex dat heeft geresulteerd in hun intolerante identiteit.

Krielaars heeft gelijk. De islamitische middeleeuwse cultuur kende in Europa zijn gelijke niet. En als hij beweert, dat diegene die weet dat hij erfgenaam is van zo'n beschaving het nodige zelfrespect zal hebben, wil ik hem ook daar best in volgen. Maar verder niet. Allereerst denk ik dat de meeste Turken in ons land verdraaid goed weten wie de Osmanen waren en dus, in Krielaars' redenering, over het nodige zelfrespect zullen beschikken. Dan ligt de oorzaak van die vermeende intolerante identiteit dus ergens anders.

Los hiervan: zelfrespect ontleen je mede aan het respect waarmee je bejegend wordt. Het zou in dat verband goed zijn als de Nederlander dat grootse islamitische verleden zou `beseffen' en eens in dat `verleden zou graven'. Dan zou hij misschien zijn `stereotiepe denkbeelden over afkomst' en `superioriteit' kunnen relativeren.

    • René Flippo