Belastingen in sportwereld gaan omlaag

Het kabinet wil de belasting op commerciële sportaccommodaties verlagen. Het gaat om de belasting op abonnementen en toegangskaartjes bij bijvoorbeeld sportscholen. Staatssecretaris Bos (Financiën) heeft dat twee weken geleden voorgesteld in het kabinet bij de besprekingen over de begroting voor 2002. Hoeveel het BTW-tarief op sport (nu 19 procent) zal dalen, wordt later besloten. Het is nog niet duidelijk voor welke sportaccommodaties de tariefsverlaging precies zal gelden.