Animo voor opleiding tot leraar daalt

De belangstelling voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs (pabo) daalt, na een opleving in de afgelopen twee jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep, die de inschrijvingen bijhoudt.

Begin mei hadden zich voor de voltijdopleiding 4.944 studenten aangemeld, vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 6.124.

De interesse voor de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs is blijvend laag. Begin mei hadden zich 2.004 studenten aangemeld voor de tweedegraads voltijdopleiding, een jaar eerder waren dat er nog 2.533. Definitieve cijfers zijn pas over een paar maanden bekend, als de inschrijvingen worden gesloten.

Het lerarentekort dreigt door de dalende instroom verder op te lopen. De behoefte aan leraren is tussen 2002 en 2004 het grootst. In het basisonderwijs komt de piek in 2002 en in het voortgezet onderwijs twee jaar later. In het basisonderwijs zijn tot 2004 per jaar gemiddeld 8.500 nieuwe leraren nodig, in het voortgezet onderwijs jaarlijks ongeveer 5.500.

Minister Hermans (Onderwijs) heeft al verschillende maatregelen genomen om het lerarentekort aan te pakken. Zo worden mensen met een ongebruikte lesbevoegdheid, veelal huisvrouwen, gestimuleerd weer voor de klas te gaan staan. Daarnaast heeft de minister zijn hoop gevestigd op zogenoemde `zij-instromers', mensen uit het bedrijfsleven die na een stoomcursus leraarschap op scholen aan de slag kunnen. Ook probeerde de minister met verschillende campagnes het leraarschap te promoten.

Bestuursvoorzitter W. Rietveld van de Hogeschool Holland in Amsterdam, met zowel een pabo als tweedegraads lerarenopleidingen, wijt de terugloop aan de concurrentie van andere opleidingen op een krappe arbeidsmarkt. Bovendien kampt het leraarschap met een negatief imago.

,,De kranten staan bol met berichten over de treurige toestanden op basisscholen waar ouders zelf de wc schoonmaken. Dan moet je wel heel gemotiveerd zijn om naar de pabo te gaan.'' Scholieren op middelbare scholen die voor een vervolgopleiding moeten kiezen, kunnen zich volgens hem niet identificeren met het vergrijsde lerarenkorps.

Volgens het ministerie van Onderwijs zeggen de vooraanmeldingscijfers nog weinig. ,,Die kunnen heel goed nog bijtrekken. Het is een trend onder jongeren om zich steeds later defintief voor een studie in te schrijven'', aldus een woordvoerder.

    • Sheila Kamerman