Weer geen stroom in Californië

De Amerikaanse staat Californië wordt opnieuw getroffen door stroomuitval. Ongewoon warm weer doet de vraag naar stroom fors toenemen, terwijl het aanbod niet aan de gestegen vraag kan voldoen.

President Bush zei gisteren in Washington dat de stroomuitval die Californië teistert de welvaart van heel Amerika in gevaar kan brengen.

De sterk toegenomen vraag naar stroom door het ongewoon warme weer (airconditioning) noodzaakte de Californische netbeheerder gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag in delen van de staat de stroom tijdelijk af te sluiten. Daardoor zaten in totaal bijna 300.000 verbruikers, zowel bedrijven als huishoudens van San Francisco in het noorden tot San Diego in het zuiden, een uur zonder elektriciteit.

Het is de derde keer dit jaar dat deze rijkste en dichtst bevolkte staat aan de westkust van de Verenigde Staten door een georkestreerde stroomuitval wordt getroffen.

Het aanbod van stroom wordt extra belemmerd doordat in het westen van de VS elektriciteitscentrales, waaronder vier atoomcentrales, die samen meer dan 12.500 megawatt per uur stroom produceren – dat is bijna een derde van alle stroomverbruik in Californië – wegens onderhoud stilliggen. En dat kan volgens waarnemers nog wel drie weken duren.

Volgende week zou vice-president Cheney met zijn federale energieplan komen, waarbij de nadruk zou liggen op energiewinning en expansie van de infrastructuur in heel de VS. President Bush waarschuwde gisteren opnieuw dat de VS zich niet met energiebesparende maatregelen onafhankelijk kunnen maken van de invoer van energie.

Volgens vijf vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksinstellingen zouden de VS, Californië voorop, hun energieprobleem door energiebesparing kunnen oplossen. Volgens Cheney is precies dat wat in Californië is gebeurd. Cheney, gisteren tegen CNN: ,,Ze dachten dat ze al energiebesparend hun problemen konden oplossen en bouwden de afgelopen tien jaar geen nieuwe elektriciteitscentrales meer. Nu kampen ze met stroomuitval.''

Hoewel gouverneur Davies van Californië de inwoners van zijn staat herhaaldelijk heeft opgeroepen zuiniger te zijn met hun energieverbruik, vooral omdat naar ieders verwachting de hete zomer de energiecrisis tot een nieuwe climax zal opvoeren, trekken Californiërs zich van diens oproep weinig aan. ,,Het ziet ernaar uit dat er momenteel een gebrek aan energiebesparing is'', zei gisteren de manager van de Californische netbeheerder tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Het energieverbruik wijkt namelijk niet af van wat volgens hem historisch in Californië gebruikelijk is.