Veel extra zorg gehandicapten

De gehandicaptenzorg heeft in de eerste drie maanden van dit jaar ruim vierduizend hulpvragers extra kunnen opvangen. Daarmee is het totaal aantal gehandicapten dat sinds begin 2000 met het extra geld voor het wegwerken van de wachtlijsten aan de gevraagde zorg is geholpen gestegen tot 11.569. De wachtlijsten in deze sector zijn in die periode ook fors ingekrompen. Volgens de laatst bekende gegevens wachtten er op 1 januari 2001 nog 15.000 mensen op hulp tegen 21.000 een jaar eerder, zo schrijft staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) de Tweede Kamer. In haar brief signaleert zij een toenemende vraag naar zorg. Voor een deel komt dit doordat bij het korter worden van de wachtlijsten lichte gevallen eerder hulp zijn gaan aanvragen.