Pepers zegetocht

De zegetocht van Bram Peper en de zijnen duurde tot diep in de nacht. Ze maakten handig gebruikt van journalistieke onwetendheid. Ze bogen de tweesnijdende uitspraak van de Tuchtraad om tot een overwinning en ze creëerden een nieuwsfeit: héél misschien wel een schadeclaim. Overal ontmoetten ze knipmessende journalisten en presentatoren die vochten om een quootje van hem, van zijn vrouw of van zijn advocaat.

,,Bram, Bram, zeg es wat. De tijd moet vol en u bent nieuws.''

,,Ik ga héél misschien wel een schadeclaim indienen, want door die accountants moest ik aftreden als minister.''

Als Hilversum het voor het zeggen had, zou hij terstond weer minister zijn. Niemand die zich afvroeg of politieke verantwoordelijkheid niet anders ligt dan strafrechtelijke. Een schadeclaim wegens gebrek aan politiek vertrouwen zou een primeur zijn. De opgestapte burgemeester van Volendam zou geld kunnen eisen van de eigenaar van café De Hemel en van al die politici en ambtenaren die zijn pogingen tot controle van de horeca hadden gedwarsboomd.

KPMG had fouten gemaakt en de accountants gaven alleen een korte persconferentie na de uitspraak. De rest van de avond was aan Peper. Klopten de feiten van het onderzoek naar de declaraties van Peper nog wel? Tuchtraad-voorzitter Mr. J. Willems zei bij B&W dat ,,niet was gebleken dat de feiten niet klopten''.

,,Dat betekent voor mij dat de feiten wel klopten'', reageerde Sonja Barend.

,,Nee, dat betekent het niet. We hebben niet onderzocht of de feiten klopten, alleen de procedure'', zei Willems.

Later op de avond in Nova zei advocaat Mentink dat de Tuchtraadprocedure helemaal niet ging over de feiten die tegen zijn cliënt waren ingebracht. ,,Waarom over de feiten gaan discussiëren?'' zei hij. Maar is de Tuchtraaduitspraak nog wel zo nieuwswaardig? Helaas werd die vraag niet gesteld. In plaats daarvan was een Nova-verslaggever in de auto met Peper meegereden om zijn monologen aan te horen. Ik miste prof.dr. W. Derksen van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid die anders altijd bij Nova het bestuursrechtelijke perspectief geeft.

In Barend en Van Dorp kreeg Pepers partner Neelie Kroes alle ruimte. Dat programma lijkt steeds meer op het gesponsorde Business Class van Harry Mens, gunstiger zelfs, omdat het nog de schijn van onafhankelijkheid heeft. Iedere prominent die wat op zijn lever heeft, Boonstra, noem maar op, kan er zijn boodschap in kwijt. De uitspraken worden gretig aanvaard als nieuws. Ook hier weer een connectie van Jan Mulder die bezorgd vroeg naar zijn kennis `Bram'.

Kroes was gedecideerder dan Peper. Zij zou schadeclaims indienen, tegen het Algemeen Dagblad, tegen KPMG. Bram ook, verzekerde ze. Voor een bedrag van zes nullen. Barend en Van Dorp lieten zich verrassen door de antwoorden van Kroes.

,,Oh, dat wist ik niet,'' zei Van Dorp dan.

KPMG had zich laten leiden door gevoelens, zei Kroes. Ze hadden als accountant moeten vaststellen ,,dat de organisatie van de gemeente Rotterdam niet deugde''.

,,Is de burgemeester daar politiek dan niet voor verantwoordelijk'', probeerde Mulder nog zwak.

,,Nee, de gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie'', antwoordde Kroes. Had Peper dan als voormalig burgemeester van een chaotisch Rotterdam als minister van Binnenlandse Zaken toezicht moeten blijven uitoefenen op alle gemeenten?

Mijn mond viel open van verbazing. Dat gold ook voor 68 procent van de reagerende kijkers die het niet eens waren met de stelling dat Bram Peper terug moest komen als minister. Het team van Barend en Van Dorp had hen niet kunnen overtuigen met al die medelijdende vragen.

    • Maarten Huygen