Nuon stapt in Nederlandse drinkwaterreus

Waterbedrijf Gelderland, Waterleiding Maatschappij Overijssel en Nuon Water willen per 1 januari 2002 fuseren. Hierdoor ontstaat het grootste waterbedrijf van Nederland met 1,5 miljoen aansluitingen in Gelderland, Overijssel, Friesland en delen van Flevoland en Drenthe.

In de nieuw te vormen publieke onderneming krijgen Nuon, Waterbedrijf Gelderland en WMO naar verwachting elk eenderde van de aandelen. Bij een eventuele privatisering van energie- en waterconcern Nuon wordt het belang in het nieuwe bedrijf verkocht aan een publieke partij. Waterbedrijven moeten van het kabinet namelijk in overheidshanden blijven. Minister Pronk (VROM) stemt volgens gedeputeerde L. Jacobs van de provincie Gelderland in met deze fusie, waarbij ook waterschappen en andere bedrijven in de waterketen zich mogen aansluiten.

Volgens directeur V. van Dijk van WMO is door de fusie een kostenbesparing van minimaal 10 procent mogelijk, onder meer bij de inkoop, de investeringen en de ondersteunende diensten. De drie bedrijven tellen samen 1.250 arbeidsplaatsen. Dit aantal daalt door natuurlijk verloop. De watertarieven blijven door de fusie stabiel. ,,We streven naar een stand-still. De uiteindelijke winnaar wordt de klant'', voorspelt directeur J. van der Laan van Waterbedrijf Gelderland. De watertarieven worden vastgesteld door de aandeelhouders, die ook de raad van commissarissen benoemen.

Door aan te sluiten bij WMO en Waterbedrijf Gelderland verwacht Nuon voldoende kennis en draagvlak op te kunnen bouwen om in het buitenland drink- en afvalwaterfaciliteiten over te kunnen nemen. Nuon is onder meer actief in de Verenigde Staten, waar het recent een bod heeft uitgebracht op het grootste particuliere drinkwaterbedrijf, Utilities Inc. uit Chicago. Nuon houdt de bedrijven Norit, Pacques en Feenstra buiten de fusie. WMO doet dit met de belangen in Wavin en investeringsmaatschappij Wadinko.

Het nieuwe bedrijf wil zich onder meer richten op de markt van rioolwaterzuivering en beheer van rioleringen. Dit is nu een taak van waterschappen. Volgens directeur Van der Laan ligt het in de lijn der verwachting dat waterschappen deze technische activiteiten onderbrengen in het nieuwe bedrijf.

De fusie vloeit voort uit een mislukte vijandige overname van Waterbedrijf Gelderland door Nuon. De aandeelhouders van Waterbedrijf Gelderland (provincie en gemeenten) vonden dat de drinkwatervoorziening een publieke taak moet blijven. Over de naam, directie en vestigingsplaats van het nieuwe bedrijf zijn nog geen beslissingen genomen.