Merendeel troepen Oeganda uit Congo

Oeganda gaat ,,onmiddellijk'' het merendeel van zijn militairen terugtrekken uit het noorden en noordoosten van Democratische Republiek Congo. Dit heeft de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken, Eriya Kategaya, gisteren aangekondigd. ,,De terugtrekking zal meteen beginnen. We gaan de nodige voorbereidingen treffen om te vertrekken'', zei Kategaya.

Oeganda maakte op 1 maart een begin met de gefaseerde terugtrekking van zijn soldaten uit naburig Congo, waar zes Afrikaanse landen en verschillende rebellenbewegingen sinds tweeëneenhalf jaar in conflict verwikkeld zijn. Kategaya's aankondiging komt een week voordat alle strijdende partijen geacht worden een opzet voor volledige militaire terugtrekking gereed te hebben. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties had er bij de betrokken landen op aangedrongen zo'n plan op 15 mei in te dienen. Tijdens een bezoek aan Kinshasa vorige maand zei Kategaya al dat Oeganda al zijn soldaten uit Congo zou terugroepen.

De officiële aankondiging kan echter ook worden gezien in het licht van een op 16 april gepubliceerd rapport van de VN dat Oeganda, Rwanda en Burundi – de drie landen die de rebellen in Congo steunen – van grootscheepse plundering beschuldigt. Vooral Oeganda en Rwanda zouden de oorlog als excuus gebruiken om Congo's natuurlijke rijkdommen te roven. Oeganda's president Museveni reageerde woedend op het rapport en dreigde zich terug te trekken uit het vredesoverleg, maar bevestigde later dat hij toch een gesprekspartner bij de vredesonderhandelingen zou blijven.

De reputatie van Oeganda als voorbeeldig ontwikkelingsland heeft door het rapport een deuk opgelopen. Deze maand komt een adviesraad van de Wereldbank bijeen, waarin verscheidene van Oeganda's donors zitten.

De terugtrekking uit ten minste tien posities in Congo betekent volgens waarnemers echter allerminst dat Oeganda zijn invloed zal verliezen. Het land steunt nog altijd de grootste rebellenbeweging in Congo, het Congo Bevrijdingsfront. Aanvoerder Bemba weigerde onlangs een vliegtuig met VN-waarnemers toestemming te landen in een gebied dat hij in handen heeft.