Malaise drukt winst ABN Amro

De malaise op de financiële markten en de afzwakkende economische groei wereldwijd hebben ABN Amro het eerste kwartaal dit jaar parten gespeeld. De bank zag de nettowinst dalen met 12 procent.

Vanmorgen presenteerde het concern voor het eerst in zijn geschiedenis de kwartaalcijfers. De kwartaalwinst daalde tot 683 miljoen euro (1,5 miljard gulden). ,,Bij ongewijzigde omstandigheden zal het een hele uitdaging worden om de recordwinst van 2000 te evenaren'', aldus bestuursvoorzitter R. Groenink in een verklaring. Over heel 2000 realiseerde de bank een winststijging van 20 procent tot 3,1 miljard euro (exclusief de genomen voorziening van 900 miljoen euro). Op de beurs reageerden beleggers enigszins teleurgesteld op de cijfers en verloor het aandeel 1,5 procent.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen daalde met 21 procent tot 1 miljard euro. De bank heeft ook de voorzieningen moeten opvoeren voor dubieuze leningen, met 50 procent tot 267 miljoen euro. De mond- en klauwzeercrisis in Nederland was hier mede debet aan.

De totale baten liepen in de eerste drie maanden van 2001 terug met 2,6 procent tot 4,53 miljard euro. De negatieve stemming op de effectenmarkten veroorzaakten een stevige daling van de provisie-inkomsten van het effectenbedrijf. Door onder meer teruglopende effectenorders moest dat onderdeel van de bank een daling van 40 procent incasseren.

Tegelijkertijd zag het effectenbedrijf het resultaat uit financiële transacties (onder meer emissies van aandelen en obligaties) met bijna 100 procent toenemen tot 257 miljoen euro. Volgens ABN Amro is die toename mede te danken aan de forse groei van emissie-activiteiten op het gebied van obligaties. Nu de aandelenmarkten weinig aanlokkelijk zijn voor het aantrekken van kapitaal doet het bedrijfsleven steeds vaker een beroep gedaan op de obligatiemarkten. De rente-baten bleven nagenoeg gelijk op 2,26 miljard euro.

De bank, die op verschillende fronten aan het saneren is, slaagde er niet de bedrijfslasten terug te dringen. Die namen ten opzichte van 2000 toe met 1,5 procent. De winst per aandeel kwam uit 0,45 euro (2000: 0,51 euro). Analisten rekenden gemiddeld op een winst per aandeel van 0,44 euro.