Huisartsen krijgen extra vergoeding

Huisartsen en zorgverzekeraars zijn het gisteren eens geworden over een hogere vergoeding voor de praktijkkosten. De huisartsen krijgen er ruim 25.000 gulden bij, naast de 10.000 gulden die hun twee weken geleden was toegezegd.

Vanmorgen was nog onduidelijk of minister Borst (Volksgezondheid) wil meebetalen aan de kosten van het akkoord.

Het bestuur van de artsenvakbond LHV legt het onderhandelingsresultaat op 17 mei met een positief advies aan de achterban voor. Dan wordt beslist of de acties van de huisartsen, zoals het niet meer inschrijven van nieuwe patiënten, worden voortgezet. Tijdens de driedaagse staking van de huisartsen, vorige week, hadden de verzekeraars al aangegeven met de huisartsen bij het landelijke tarievenbureau CTG te willen praten over de vergoeding van de praktijkkosten. De LHV had het tarievenbureau gevraagd de tarieven zo aan te passen dat de huisartsen er 60.000 gulden bij zouden krijgen. Volgens de verzekeraars kunnen de huisartsen de noodzaak van een zo grote verhoging niet behoorlijk onderbouwen. Zij konden op advies van het CTG wel instemmen met een verhoging van in totaal ruim 35.000 gulden. Daardoor komt de vergoeding voor de kosten van praktijkvoering bij een huisarts met een `normpraktijk' (2.350 patiënten, van wie 66 procent ziekenfonds) op 196.249 gulden.

De verzekeraars willen wel dat bij het vergoeden van de kosten meer rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden. Over de hoogte van de vergoeding moeten verzekeraar en huisartsen ter plaatse overeenstemming bereiken.

Als dan blijkt dat deze boven de norm uitkomt moet die worden vergoed, net zoals ook een lagere vergoeding mogelijk is. Huisartsen en verzekeraars zijn het daarover eens geworden. Die aanpak wordt deze zomer door het CTG verder uitgewerkt en in tariefvoorstellen vastgelegd.

Met de extra verhoging van de praktijkkostenvergoeding is in totaal 180 miljoen gulden gemoeid. Het CTG en de Zorgverzekeraars Nederland zullen minister Borst vragen het budget met dit bedrag te verhogen. Dit leidt dan tot een stijging van de verzekeringspremies, maar onduidelijk is nog met hoeveel.

De huisartsen eisten vorig jaar 1,3 miljard gulden extra voor de praktijkkostenvergoeding. Dit voorjaar verlaagden ze die claim tot 450 miljoen gulden. Op advies van ZN stelde het kabinet bij de bespreking van de voorjaarsnota hiervoor 70 miljoen gulden beschikbaar. Daar moet nu 180 miljoen gulden bijkomen. Op basis van het voorstel van het CTG is Borst waarschijnlijk bereid het kabinet te vragen deze extra uitgave toe te staan.