`Geef meer macht aan Europese Commissie'

Staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) pleit voor een drastische hervorming van de Europese samenwerking.

De Europese Commissie moet op een aantal belangrijke beleidsterreinen de dagelijkse leiding in de Europese Unie in handen krijgen. De Raad van Ministers, die nu nog de meeste bevoegdheden heeft, zou meer op afstand van de dagelijkse gang van zaken moeten komen te staan.

Dit bepleit staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) in een essay in het weekblad Vrij Nederland van deze week. Vooruitlopend op de toetreding van nieuwe lidstaten uit Oost-Europa, constateert Benschop: ,,Een Raad van Ministers met meer dan vijfentwintig lidstaten is niet meer de Raad van Bestuur van de EU, maar eerder de Raad van Commissarissen. De dagelijkse leiding ligt bij de Commissie.''

De staatssecretaris meent dat de Europese Commissie vooral bij grensoverschrijdende zaken, zoals het handels-, economie-, milieu- en veiligheidsbeleid, veel meer de regie in handen moet krijgen. Ook zouden haar bevoegdheden op het gebied van justitie en politie volgens hem moeten worden versterkt. ,,De Europese Commissie is de kern, de motor en het draaipunt in de (nieuwe) Unie.''

Bovendien zou Benschop graag de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks laten kiezen door het Europees Parlement of eventueel zelfs door de kiezers. Daarbij zouden ook de bevoegdheden van het Europees Parlement moeten worden uitgebreid. Ook herhaalt Benschop zijn omstreden suggestie van een Europees correctief referendum, waarbij burgers in de gelegenheid worden gesteld om eventueel actie te ondernemen tegen Europese besluiten die hen niet bevallen.

Premier Kok verklaarde maandag in Berlijn op een bijeenkomst van Europese sociaal-democraten nog dat hij weliswaar voor een versterking van de Europese Commissie is, maar dat hij beslist niet is te vinden voor een omvorming van de commissie tot een centrale Europese regering. Het centrale thema in Berlijn was het voorstel van de Duitse kanselier Schröder om de Europese Commissie om te vormen tot een regering, waarbij de Raad van Ministers de rol zouden gaan vervullen van een nieuw te vormen Europese Senaat.

In zijn essay bepleit Benschop zo'n Europese regering ook niet expliciet, maar de verwezenlijking van zijn voorstellen zou de Europese Commissie wel zo sterk maken dat die op zijn minst trekken begint aan te nemen van een Europese regering.

Benschop vlakt overigens de rol van de nationale regeringen niet uit. ,,Het uitschakelen van de nationale regeringen in de Unie zou tot een verarming van de nationale regeringen leiden.''