CITO wil peuters vanaf drie jaar gaan scholen

Toetsinstituut Cito wil kinderen al vanaf hun derde jaar een volledig onderwijsprogramma aanbieden. Volgens het instituut kan op die manier bereikt worden dat het percentage risicokinderen hierdoor afneemt. Vandaag presenteert het Cito, een instituut dat onder meer de schriftelijke eindexamens en de eindtoets basisonderwijs aanbiedt een onderzoek naar een door henzelf ontwikkelde methode om kinderen al in de peuterspeelzaal kennis te laten maken met een gestructureerd lesprogramma. Zij moeten dat tot en met hun zesde jaar volgen. ,,Peuters en kleuters hebben het meeste baat bij zo vroeg mogelijk en zo lang mogelijk gestructureerd onderwijs'', aldus een woordvoerder van het Cito. In de methode krijgen peuters op de peuterspeelzaal spelenderwijs te maken met het verwerven van basiskennis en -vaardigheden. Zo worden er ,,voor alle ontwikkelingsgebieden'' speciale hoeken ingericht, zoals een kunsthoek, een huishoek en een denkhoek. Een systeem van toetsing houdt de ontwikkelingen van de kinderen bij. Nu staat de peuterspeelzaal nog los van het reguliere onderwijs.