Brinkhorst blijft bij keus voor COT

Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer ertegen is, houdt minister Brinkhorst (Landbouw) vast aan het onderzoek van het Crisis Onderzoek Team naar zijn aanpak van de mond- en klauwzeercrisis.

Volgens Brinkhorst is het te laat om een ander onderzoeksbureau te zoeken, zoals de Kamer wil. ,,Het COT is al begonnen. Eind mei verwacht ik de eerste rapportage'', aldus Brinkhorst gisteren in debat met de Tweede Kamer. De vaste Kamercommissie voor Landbouw onderbrak het reces van het parlement om de voortgang van de MKZ-bestrijding te bespreken.

Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, CDA en SP twijfelt aan de onafhankelijkheid van het COT. Dit commerciële onderzoeksbureau van de Leidse hoogleraar en VVD-senator U. Rosenthal is sinds enkele jaren betrokken bij de voorbereiding van het ministerie op een MKZ-crisis. Ambtenaren van het ministerie van Landbouw kregen trainingen van het COT in crisismanagement en het COT heeft twee MKZ-oefeningen begeleid en geëvalueerd. Ook heeft het bureau meegewerkt aan de opstelling van het MKZ-draaiboek waardoor het ministerie zich in de MKZ-crisis laat leiden.

Brinkhorst herhaalde gisteren in de Kamer ,,overtuigd'' te zijn ,,van de onafhankelijkheid van het COT''. Bovendien zijn er volgens de minister ,,weinig organisaties die enige ervaring hebben met crisisonderzoek''. Het COT was recentelijk betrokken bij het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Het onderzoek naar MKZ is door het ministerie van Landbouw niet aanbesteed. Volgens Europese regels en de eigen regels van het departement is meervoudige aanbesteding verplicht voor grotere opdrachten. Het ministerie weigert te zeggen hoeveel het heeft betaald voor het contract dat het in 1998 met het COT heeft gesloten over `ondersteuning en advisering crisismanagement'.

Tussen Brinkhorst en het COT blijkt overigens onenigheid te bestaan over de reeds uitgevoerde deelprojecten waarvan in dit contract sprake is. Brinkhorst zei in de Kamer dat twee deelprojecten nog niet zijn uitgevoerd: hij noemt het onderzoek naar toekomstige crisisdreigingen en de voorbereiding op crises. Het derde, de evaluatie van crises, ,,wordt nu geactiveerd'', aldus Brinkhorst. Volgens het COT is het onderzoek naar de MKZ-crisisbestijding evenwel het sluitstuk van de overeenkomst. Op dit project na zijn alle deelprojecten ,,inmiddels afgerond'', schrijft het COT in zijn offerte `voorstel evalutie mond-en klauwzeercrisis' van 12 april dit jaar.