Akkoord over ontslagen ABN

Bonden en ABN Amro hebben gisteren een akkoord bereikt over een sociaal plan, naar aanleiding van het feit dat ABN Amro de komende jaren 7.000 arbeidsplaatsen gaat schrappen. Het plan voorziet in een vrijwillige vertrekpremie en een ouderenregeling vanaf 57,5 jaar of na 40 dienstjaren. Daarbij kan de bank wel 25 procent van het personeel uitsluiten van deze regelingen door ze als ,,onmisbaar'' te bestempelen. Bestuurder D. Kramer van vakbond De Unie hoopt dat gedwongen ontslagen nu tot een minimum beperkt blijven. ,,Maar het blijft moeilijk om te zeggen dat je tevreden bent'', zei hij.