VS uit VN- drugsorgaan weggestemd

De VS hebben afgelopen donderdag ook hun vertegenwoorder verloren in de drugsbestrijdingsraad van de Verenigde Naties. Eerder werd duidelijk dat de VS al waren weggestemd uit de mensenrechtencommissie.

Washington noemde het besluit van de 54 leden van de Economische en Sociale Raad dat per geheime stemming werd genomen, gisteren `spijtig'. Over het algemeen wordt de verwijdering van de Amerikanen uit beide VN-organen aangeduid als beschamend voor de VS.

Een Westerse diplomaat speculeerde dat de VS beide vertegenwoordigers heeft verloren om dezelfde reden: Europese landen, die hun bijdragen aan de VN doorgaans op tijd voldoen, hebben campagne gevoerd en gestemd voor hun eigen EU-collega's, samen met Frankrijk, Oostenrijk en Nederland, en daarmee de Amerikaanse kandidaat van zijn zetel beroofd. Ook Peru, India, Brazilië en Iran verwierven een zetel in het drugsbestrijdingsorgaan.

De Amerikaanse vertegenwoordiger Herbert Okun was al tien jaar lid van het orgaan dat toeziet op de naleving van VN-verdragen over het misbruiken van en het handelen in verdovende middelen en verboden medicijnen. In februari waarschuwde Okun tijdens een persconferentie bijvoorbeeld voor het overmatige gebruik van toegelaten middelen als viagra, steroïden en dieetpillen in rijke landen als de VS.

In het algemeen wordt gespeculeerd dat de VS hun diplomaten in de VN zijn kwijtgeraakt omdat de Amerikanen onvoldoende hebben gelobbied voor hun kandidaten. Amerika heeft al vier maanden geen ambassadeur bij de VN en de Bush-regering heeft twee maanden geleden aangekondigd dat de diplomaat met lange staat van dienst John Negroponte als VN-ambassadeur zou worden benoemd, maar zijn naam is nog steeds niet naar het Congres gezonden.

Andere vertegenwoordigers denken dat het belangrijkste probleem is dat VN-diplomaten het beu waren zwaar `belobbied' te worden door ex-ambassadeur Richard Holbrooke over het verminderen van de bijdrage door de VS. Ondertussen hebben de Amerikanen nog niets betaald van hun VN-schuld. ,,De rekeningen worden betaald door de Europeanen'', aldus een diplomaat.

De voormalige Amerikaanse directeur van het beleidsorgaan op het gebied van drugs, Barry McCAffrey, noemde het ,,een groot verlies voor de internationale gemeenschap om ons niet in een leidinggevende rol te hebben''.

De anti-Amerikaanse houding in de VN-organen zou ook het gevolg zijn van het feit dat veel landen – inclusief de Europese bondgenoten – verbolgen zijn over plannen van de regering-Bush om een raketschild te bouwen en over het besluit van Bush om het Verdrag van Kyoto over de terugdringing van broeikasgassen niet te ratificeren. Ook het weigeren van medewerking aan een internationaal strafhof en het niet ratificeren van een verdrag tegen kernproeven heeft aan de negatieve sentimenten bijgedragen.

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal concludeerde gisteren in een verbitterd hoofdartikel dat ,,de tirannen'' de macht hebben overgenomen in de mensenrechtencommissie. Daarmee doelde de over het algemeen conservatieve krant op landen als Soedan, Libië, Irak, China en Vietnam. Om de negatieve gevoelens bij Europese bondgenoten te verzachten heeft de regering-Bush een delegatie naar Europa gestuurd onder leiding van onderminister van Defensie Paul Wolfowitz. De commissie die begrip wil kweken voor de Amerikaanse standpunten voerde vandaag besprekingen bij de NAVO in Brussel en zou vanmiddag aankomen in Den Haag.