Reserves bij Kok over Schröder

Premier Wim Kok heeft met reserves gereageerd op de voorstellen van de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder voor ingrijpende hervorming van de Europese Unie.

Kok liet zich gisteren op een congres van de Europese sociaal-democratische partijen in Berlijn voor het eerst uit over de ideeën die Schröder eind april lanceerde. Kok is het met hem eens dat de positie van de Europese Commissie moet worden versterkt en de bevoegdheden van het Europees Parlement moeten worden uitgebreid.

Maar Kok is het beslist niet eens met Schröders voorstel om de Europese Commissie om te vormen tot een centrale Europese regering en de Raad van Ministers (het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Europese Unie) te vervangen door een Europese senaat met vertegenwoordigers van de nationale regeringen. ,,Ik zou niet graag zien dat we dit op hele andere leest gaan schoeien.''

Kok distantieerde zich ook van Schröders voorstel om het Europese landbouwbeleid gedeeltelijk te renationaliseren en de afzonderlijke lidstaten daarin meer armslag te geven. PvdA-fractieleider Ad Melkert presenteerde zijn politieke geestverwanten in Berlijn een alternatief plan voor hervorming van het Europese landbouwbeleid.

Het plan-Schröder zal nog ,,een stevig debat'' opleveren, voorspelde Kok. Hij noemde het interessant omdat het ,,een pleidooi is van een groot land''. ,,Dat is positief omdat tot nu toe vooral de kleinere lidstaten hierover zijn begonnen'', aldus Kok. Schröder greep de bijeenkomst aan om een lans te breken voor een nieuwe bestuurlijke inrichting van de EU, die volgens hem noodzakelijk is met het oog op de oostwaartse uitbreiding. Hij komt op 1 juni naar Nederland om de details nader te bespreken.

Ook de Franse premier Lionel Jospin reageerde in Berlijn terughoudend op Schröders plannen, maar hij vermeed openlijke kritiek. Hij verwelkomde de ,,vrije en open discussie'' en wil zelf in juni zijn visie op de toekomst van het Europese bestel geven. De Britse premier Tony Blair had afgezegd in verband met de aanstaande Britse verkiezingen. Robin Cook, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zei dat de nationale parlementen sterker in de Europese instituties verankerd moeten worden. De Zweedse minister-president Göran Persson zei geen voorstander te zijn van uitbouw van federale structuren in Europa. Hij noemde Schröders voorstellen problematisch. De Italiaanse regeringsleider Giuliano Amato daarentegen begroette de plannen van de Duitse kanselier.

PLAN-MELKERT: pagina 7