Problemen bij douane

De aanhoudende computerproblemen bij de Nederlandse douane zorgen ervoor dat de dienst niet effectief het misbruik en oneigenlijk gebruik van fiscale wetten kan toetsen. Daardoor is niet duidelijk in hoeverre de douane erin slaagt aangiften over invoerrechten, omzetbelasting en accijnzen te controleren.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd rapport over de fiscale activiteiten van de douane. Volgens de Rekenkamer kan de douane niet beoordelen of de controlemaatregelen die de dienst gebruikt, de juiste zijn. Dat heeft ,,een risico ten aanzien van de kwaliteit van de rechtshandhaving'' tot gevolg.

Het computersysteem van de douane valt geregeld uit. De informatie is slecht toegankelijk en de huidige elektronische systemen van de douane zijn niet met elkaar verbonden waardoor uitwisseling van gegevens moeilijk is. De komende jaren zal de douane een nieuw computersysteem ontwikkelen maar het zal nog een aantal jaren duren voordat de problemen zijn opgelost.