Politie-CAO

In het redactionele hoofdartikel van 26 april over de nieuwe CAO voor de politie schrijft u: ,,Als de politie-CAO de trend wordt, versterkt de overheid zelf de loon-prijsspiraal.''

Dat is kras uitgedrukt. Vóór 1975 volgden de salarissen in de collectieve sector de trend in het bedrijfsleven. Uit onderzoek bleek dat rond dat jaar de beloningen in beide sectoren voor vergelijkbare werkzaamheden gemiddeld gelijk waren (voor de lagere functies hogere beloningen in de collectieve sector, voor de hogere functies hogere beloningen in het bedrijfsleven). Sinds 1975 zijn door bezuinigingen, Zalmnorm e.d. de salarissen in de collectieve sector per jaar gemiddeld 1 procent achtergebleven bij de salarissen in het bedrijfsleven (bron: CBS, CPB). Dit betekent dat in 2000 de beloningen in het bedrijfsleven gemiddeld 28 procent hoger lagen dan in de collectieve sector. Het wordt dus tijd bij de politie en andere delen van de collectieve sector de opgelopen achterstand wat in te lopen.

De aanjagers van de inflatie zijn juist – ook door hun voorbeeld – directeuren van ondernemingen, die al jaren procentuele salarisverhogingen in de dubbele cijfers incasseren, om nog maar niet te spreken van bonussen en tantièmes.

    • Drs. S.P. van der Zee