Plan-Colombia

Aan de ene kant, als lid van de EU, neemt Nederland afstand van de militaristische strategie van het `plan-Colombia', terwijl het aan de andere kant dit plan ondersteunt door toe te staan dat Amerikaanse vliegtuigen de bases op Aruba en Curaçao gebruiken voor verkenningsvluchten in de strijd tegen drugs en guerrilla.

In plaats van de Verenigde Staten de helpende hand te bieden in hun oorlog tegen drugs, zoals de heer Van Hoof voorstelt (NRC Handelsblad, 24 april), kan Nederland Colombia beter bijstaan in het vredesproces en een bijdrage leveren door middel van economische en sociale projecten.

Het Amerikaanse drugsbeleid is ronduit een mislukking.

Nederland zou op geen enkele manier medewerking moeten verlenen aan dit verkeerde beleid, waartegen zich een brede laag van de Colombiaanse samenleving verzet. Dat werd kort geleden nogmaals duidelijk verwoord tijdens een bijeenkomst in Brussel – voorafgaand aan de donorconferentie waarin de EU haar hulppakket voor Colombia zou gaan bepalen.

,,Wij hebben geen behoefte aan deze Amerikaanse militaire `hulp'. Plan-Colombia verhevigt nu al de oorlog, het vernietigt het weinige dat nog over is van onze democratie en soevereiniteit, en vormt momenteel het grootste obstakel voor het vinden van een vreedzame oplossing van het conflict'', luidde de kritiek.

    • Martin Jelsma
    • Transnational Inst