Nederland scoort hoog voor moeders

Het is goed toeven voor moeders in Nederland. Dat valt af te leiden uit de vandaag gepresenteerde moeder-index van de Amerikaanse hulporganisatie Save the Children. Op de lijst van 94 landen, gerangschikt op de mate van welzijn van moeders, prijkt Nederland op de vijfde plaats. Slechts de vier Noord-Europese landen scoren – marginaal – hoger, terwijl de VS niet verder komen dan de elfde plaats, vlak voor Cuba. Onderaan staan vooral Afrikaanse landen.

Factoren die meetellen in de ranglijst zijn onder meer de mate van gezondheid van vrouwen en meisjes, de omstandigheden waaronder vrouwen bevallen, analfabetisme onder vrouwen en opleidingsmogelijkheden voor meisjes.

Nederland scoort op alle gezondheidsindicatoren hoog. In veel arme landen krijgen twee op de tien vrouwen een kind vóór hun twintigste. Hier overkomt dat minder dan een half procent van de vrouwen. Dat hangt samen met het gebruik van `moderne' anticonceptiemiddelen. Iets meer dan driekwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt de pil of condooms. Dat staat in schril contrast met de situatie in vele Afrikaanse landen.

De ranglijst is vorig jaar voor het eerst opgesteld. Dat gebeurde met het idee dat wanneer het moeders goed gaat, dat ook voor kinderen geldt. Nieuw in de versie van 2001 is de mate van vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement. De samenstellers zien een verband tussen de mate van welzijn en het aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigers. Meer vrouwen in het parlement leidt tot meer moeder- en kindvriendelijke wetten, vinden ze. Nederland scoort op dit punt hoog. In de Tweede Kamer zaten in 1999 48 vrouwen; alleen Zweden doet het beter.