Molens op Afsluitdijk dodelijk voor vogels

Het plaatsen van windmolens aan weerskanten van de Afsluitdijk zal grote schade toebrengen aan het leefgebied van tienduizenden vogels in het gebied. Per jaar zullen er vijf- tot vijftienduizend vogels omkomen. Dat heeft Vogelbescherming Nederland vandaag laten weten op een bijeenkomst in het Noord-Hollandse Den Oever.

Er liggen plannen van de provincies Noord-Holland en Friesland voor het bouwen van een windturbinepark met honderd molens ter hoogte van de Utrechtse Dom of tweehonderd kleinere molens. Het ontwerp van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee laat ruimte om dit park aan te leggen.

Vogelbescherming Nederland alsmede de Waddenvereniging noemen het ,,onbegrijpelijk'' dat het kabinet overweegt windturbines te bouwen in een gebied dat volgens vele internationale verdragen en richtlijnen wordt beschermd. ,,Dit is een ontzettend ongelukkige plek'', aldus Cornelie van der Hoop van Vogelbescherming. De organisaties vinden dat de windmolens elders moeten worden geplaatst.

Als dat plan wordt verwezenlijkt, ondervinden 62 vogelsoorten daarvan aanzienlijke schade, stelt Vogelbescherming. De organisatie noemt als voorbeeld aantasting van het leefgebied van vijftig procent van de internationale populatie van de zwarte stern (100.000 vogels) die rond de Afsluitdijk pleistert en van elf procent van de internationale populatie van de toppereend (35.000 vogels). ,,Dikwijls maken die vogels met duizenden tegelijk gebruik van de luwte langs de dijk. Uit onderzoek bleek dat ze uit de buurt van windturbines blijven. Dat wil zeggen dat het luwe gebied onbruikbaar wordt om te rusten'', aldus Vogelbescherming.

Behalve aantasting van het leefgebied betekent een windturbinepark een ,,energieverslindende en levensbedreigende barrière'' voor de acht miljoen vogels die op de Waddenzee rusten, komend vanuit het noorden, waar ze broeden, en doortrekkend tot diep in Afrika en terug. ,,Veel vogels zoeken hun voedsel op het zilte Wad en vliegen op en neer naar het IJsselmeer om daar zoet water te drinken en te rusten. Omvliegen kost energie en tast dus de reserves aan, met mogelijk ziektes en dood ten gevolg.''