Illegalen inWestland niet toegenomen

Een kwart van de tuinders in het Westland die het afgelopen jaar zijn gecontroleerd op overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen bleek illegalen in dienst te hebben of belasting- en premiefraude te plegen. De omvang van illegale arbeid had een jaar eerder een vergelijkbare grootte.

Bij bezoeken van het zogeheten Westland Interventieteam werden 372 mensen zonder een werkvergunning aangetroffen, waarvan 223 illegaal in Nederland verbleven. In totaal kregen 550 tuinders bezoek van het team waarbij 1167 personen op hun werkplek werden gecontroleerd. Naast de vele illegalen bleken er 72 mensen in de kassen te werken die ook een uitkering ontvingen.

In het Westland Interventieteam werken de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, het openbaar ministerie, Gak Nederland en GUO samen om illegale arbeid en fraude in het Westland tegen te gaan. Volgens het jaarverslag over 2000 nemen veel werkgevers het risico om illegalen te laten werken omdat de straffen relatief laag zijn. De eerste keer dat een illegaal wordt aangetroffen moet een werkgever een boete betalen van tweeduizend gulden. Daarna kan dat oplopen tot maximaal tienduizend gulden per illegale werknemer. De leden van het interventieteam pleiten er voor dat het `calculerende gedrag' wordt tegengegaan met veel hogere boetes.

Minister Vermeend (Sociale Zaken) onderschrijft dit pleidooi. Hij wil dat er bij illegale arbeid bestuurlijke boetes opgelegd kunnen worden, net als bij overtredingen van de arbowet. Nu kunnen alleen boetes worden opgelegd via de strafrechtelijke weg.

Met het lik-op-stuk-beleid van de bestuurlijke boetes hoopt minister Vermeend dat werkgevers sneller en harder kunnen worden getroffen.

Aan boetes en naheffingen werd in het jaar 2000 in totaal circa twee miljoen gulden opgelegd. Het Westland Interventieteam doet ook onderzoek naar malafide loonbedrijven en uitzendbureaus. Dit jaar moet hier meer de nadruk op komen te liggen. Het aantal malafide loonbedrijven en uitzendbureaus in de Westland-regio ligt naar schatting tussen de vier- en vijfhonderd.