De beschaving 2

Met kromme tenen heb ik het artikel `De beschaving moet gered worden' gelezen. De auteurs denken een oplossing te hebben gevonden voor het verval van de samenleving. Door het stopzetten en eventueel terugdraaien van het proces `meer markt, minder overheid' zal de zon weer gaan schijnen. Een onjuiste en onzinnige gedachte. Gevaarlijk bovendien.

In het artikel worden tal van argumenten op tafel gelegd die stuk voor stuk weerlegd kunnen worden. Zo is de Californische energiecrisis niet ontstaan door privatisering, maar door de specifieke randvoorwaarden die daarbij in Californië gesteld zijn. Een privatisering van de energiemarkt in andere landen, met de juiste randvoorwaarden, kan zeker een succes worden. In plaats van de eigen verantwoordelijkheid van het individu te benadrukken, is het artikel doorspekt van paternalisme. Zo zou een klein aantal bedrijven de televisie domineren, en de weerloze burger de beschaving ontnemen. In werkelijkheid kent Nederland nog steeds drie publieke zenders, en mag de burger gelukkig zelf bepalen of en waar hij naar kijkt.

De auteurs kritiseren de situatie dat tegenwoordig – in hun ogen – getallen de maat der dingen zijn geworden. Hiermee halen ze het eerste gedeelte van het artikel omver, waarin zij uitsluitend met getallen hun argumenten ondersteunen.

De auteurs hebben gelijk als zij stellen dat de beschaving in Nederland aan erosie onderhevig is. De oplossing moet niet gevonden worden in de vraag hoe de koek verdeeld moet worden, maar hoe die koek groter gemaakt kan worden. Marktwerking waar mogelijk, een andere manier van organisatie, en een burger die ook zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn daarbij uiterst nuttig en noodzakelijk.

    • M. van Meerveld