De beschaving 1

Een gloedvol betoog, van de initiatiefnemers van de stichting `Stop de uitverkoop van de beschaving' (NRC Handelsblad, 1 mei). Een aanzet tot een oplossing van het vraagstuk ontbreekt echter in het stuk. Ik zou willen pleiten voor een werkelijk nieuw elan voor de overheid.

Een krachtige overheid kan de beschaving redden. Dit kan wel degelijk samengaan met privatisering. Talloze publieke taken die de ondertekenaars noemen, kunnen door marktpartijen worden uitgevoerd, terwijl de regie in handen blijft van de overheid. De enige overheidstaak is het ontwikkelen van beleid. De uitvoering van dat beleid kan (al dan niet via aanbesteding) door de markt ter hand genomen worden. Verplegers, parkeerwachters, vuilnisophalers, enzovoort hoeven niet per se in overheidsdienst te zijn om een hoog kwaliteitsniveau van hun dienstverlening te garanderen.

De overheid kan Service Level Agreements met marktpartijen afsluiten, waarop ze deze partijen afrekent. Zo blijft de dynamiek van de markt behouden, zonder uitverkoop van de beschaving.

    • Robbert Jan Sabel