Commissie-Oosting

H.J.A. Hofland citeert het rapport van de commissie-Oosting waar deze spreekt van een `keten van verantwoordelijkheden' die het moeilijk maakt de laatste verantwoordelijke te identificeren (NRC Handelsblad, 25 april). Hier is sprake van een hardnekkig misverstand. Verantwoordelijkheid kan niet gedelegeerd worden, niet in uitvoeringsorganen van de overheid, niet in particuliere ondernemingen. Taken en beslissingsbevoegdheden kunnen gedelegeerd worden.

Een tweede misverstand is dat mensen tot betere prestaties zouden komen naarmate men meer zeggenschap heeft over het eigen deelbeleid.

Elke psycholoog, maar vooral ook econoom, weet dat mensen beter presteren wanneer de inspanning directe beloning, materieel of immaterieel, oplevert, respectievelijk wanneer foute prestaties directe straf opleveren, financieel of anderszins.

Zolang dit type elementaire fouten worden gemaakt in het denken over organisatie en beïnvloeding van gedrag van bestuurders, helpt geen enkel rapport en zeker geen culturele revolutie om tot verantwoordelijk gedrag van bestuurders te komen. In het bedrijfsleven is de tijd van culturele revoluties voorbij, wegens gebrek aan succes. De commissie-Oosting zou er beter aan hebben gedaan bestuurders te wijzen op enkele elementaire beginselen van bestuur, in plaats van modieuze adviezen te geven.

    • Hans Strikwerda