Centrum ontruimd op bevel van burgemeester

Burgemeester Snoeck van Bloemendaal heeft afgelopen weekend zelf aan de brandweer van Bloemendaal de opdracht gegeven het asielzoekerscentrum (AZC) in de gemeente te ontruimen. In de nacht van zaterdag op zondag werden de driehonderd bewoners van het centrum voor de vijfde keer in korte tijd van hun bed gelicht. Ze stonden vervolgens bijna een uur lang buiten.

,,De ontruiming is een waarschuwing aan de bewoners. De eerste evacuatie heeft een hele tijd gewerkt, maar nu zijn er weer nieuwe mensen gekomen. Het klinkt hard, maar misschien helpen ze elkaar zo opvoeden'', zegt Snoeck.

De burgemeester maakte de afspraak over ontruimingen met de brandweer. De leden van het korps, dat grotendeels uit vrijwilligers bestaat, moesten zich steeds losrukken uit hun dagelijkse bezigheden. De gemeente moet steeds extra voorrijkosten betalen.

Sinds januari rukte de brandweer ongeveer dertig keer voor niets uit naar het AZC. Verscheidene keren ging een rookmelder af die te scherp stond afgesteld. Een aantal keren was het glas van een handmelder ingeslagen. Op 16 februari werd het pand drie keer op een dag ontruimd, nadat een handmelder was ingeslagen. Vervolgens bleef het twee maanden rustig. In april sommeerde de brandweer iedereen opnieuw het pand te verlaten.

Alle keren dat er een handmelder is ingeslagen betrof het gang B, de gang waar de meeste alleenstaande jongeren wonen. Betrokkenen bij het AZC hebben de indruk dat het niet om een georganiseerde actie gaat, omdat de meeste mensen het vervelend vinden om steeds weer buiten te moeten staan. Volgens hen schiet de manier van optreden van de brandweer zijn doel voorbij en verandert dat niets aan de situatie.