`Bloedtest voor alle zwangere vrouwen'

Artsen moeten alle zwangere vrouwen, ongeacht hun leeftijd, een bloedtest aanbieden ter opsporing van het Downsyndroom of een open ruggetje. Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies dat gisteren aan minister Borst (Volksgezondheid) is uitgebracht.

Nu krijgen alleen zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder een onderzoek aangeboden ter opsporing van het syndroom van Down of een open ruggetje bij de foetus. De vruchtwaterpunctie of vlokkentest waarmee zwangere vrouwen nu worden getest, leidt echter bij één op de 100 tot 300 vrouwen tot een miskraam. Met de voorgestelde bloedtest kan worden vastgesteld of zo'n enigszins riskant onderzoek wel nodig is.

Invoering van de bloedtest als standaard testmiddel heeft volgens de Gezondheidsraad als voordeel dat bijna alle ongeboren kinderen met het syndroom van Down en met een open ruggetje kunnen worden opgespoord. Nu wordt tweederde van de kinderen met Downsyndroom geboren uit vrouwen jonger dan 36 jaar. De kans op een kind met Downsyndroom stijgt weliswaar sterk na het dertigste levensjaar, maar daar staat tegenover dat veel meer vrouwen kinderen op jongere leeftijd krijgen. De kwaliteit van de bloedtesten is door onderzoek en lokale proefprojecten de laatste jaren flink verbeterd. Met de bloedtest kan de kans op een kind met het Downsyndroom beter worden ingeschat dan op grond van de leeftijd van de moeder. De nu beschikbare bloedtest (tripletest) kan worden ingezet vanaf de veertiende week na de conceptie. Op termijn komen testen beschikbaar die zelfs vanaf de achtste week kunnen worden gebruikt.

Op basis van de bloedtest kan, als deze een hoge kans op een aangedaan kind aangeeft, alsnog een vruchtwaterpunctie worden verricht. Geeft ook die een positieve uitslag, dan kan de zwangere vrouw abortus laten plegen.

De Rotterdamse hoogleraar geneeskunde P. van der Maas, een van de opstellers van het advies, acht de kans groot dat minister Borst het advies overneemt. Ongeveer de helft van alle zwangere vrouwen zal van de test gebruik maken, verwacht hij.

VRAAGGESPREK: pagina 2