Bitterheid over rellen Serviërs in Bosnië

De internationale gemeenschap heeft gisteren bitter gereageerd op het geweld waarmee Bosnisch-Servische extremisten gisteren in Banja Luka en een dag eerder in Trebinje verhinderden dat een begin werd gemaakt met de herbouw van in de Bosnische oorlog verwoeste moskeeën.

,,Dit is een droeve dag voor de Servische Republiek [in Bosnië]'', zei gisteren Jacques Klein, de chef van de VN-missie in Bosnië, naar aanleiding van het geweld in Banja Luka. ,,Is dat de dapperheid van Servische mannen? Het stenigen van oude moslimvrouwen?''

In Banja Luka voorkwamen tweeduizend Bosnische Serviërs met een regen van stenen, eieren, flessen en andere voorwerpen hoe de eerste steen werd gelegd voor de herbouw van de in 1993 door de Serviërs opgeblazen zestiende eeuwse Ferhadija-moskee. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken, die de eerste steen zou leggen, moest met binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders een veilig heenkomen zoeken voor de regen van projectielen. Driehonderd gasten moesten door de politie worden geëvacueerd omdat ze gevaar liepen en waren ingesloten door de betogers, die vijf bussen in brand staken en dreigden het gebouw, waarin de gasten een heenkomen hadden gezocht, te bestormen.

Dertig mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. De Serviërs riepen leuzen ten gunste van hun als oorlogsmisdadiger gezochte oud-leider Radovan Karadzic. Na de rellen boden de politiechef van Banja Luka en de minister van Binnenlandse Zaken van de Servische Republiek hun ontslag aan.

Een dag eerder hadden Bosnische Serviërs in Trebinje, in het zuiden van de Servische Republiek, eveneens verhinderd dat de eerste steen voor de herbouw van een in de oorlog verwoeste moskee zou worden gelegd.

De premier van de Servische Republiek, Mladen Ivanic, zei gisteren dat de rellen alleen maar zullen leiden tot de ondermijning van de internationale positie van de Servische Republiek in Bosnië. Hij zei een negatieve reactie van de internationale gemeenschap te verwachten: ,,En die reactie zal heel hard zijn.''