Aandelenemissie kan KPN baten

KPN zou het voorbeeld van British Telecom kunnen volgen door een aandelenuitgifte voor bestaande aandeelhouders te overwegen, met een flinke korting ten opzichte van de marktwaarde. Die aandeelhouders zijn wellicht bereid om het concern uit de penarie te helpen, als ze tot de conclusie komen dat dit de enige manier is om de waarde van hun belegging te beschermen. Een flinke korting zou ze ertoe aanzetten op de nieuwe aandelen in te tekenen. Een emissie op een niveau van de helft van de huidige koers levert 8,8 miljard euro op. Daarmee zou het schuldprobleem van KPN in één klap opgelost zijn.

Een nieuwe aandelenuitgifte kan wel twee andere problemen met zich meebrengen, maar geen van beide is onoverkomelijk. In de eerste plaats moet KPN beleggers ervan zien te overtuigen dat het een samenhangende strategie heeft. Dat krijgt het concern misschien voor elkaar als het belooft om KPN Mobile te herkapitaliseren en vervolgens af te stoten. Eenmaal bevrijd van haar schuldenlast kan de mobiele divisie van KPN proberen belangstelling te wekken voor haar belangen in Duitsland.

De tweede zorg betreft het belang van 35 procent, dat de Nederlandse staat nog steeds in KPN bezit. De Nederlandse regering heeft aangegeven dat het dat belang wil terugbrengen, en maakt om die reden wellicht geen gebruik van zijn recht op de nieuwe aandelen. Dat hoeft geen probleem te zijn als die door andere bestaande aandeelhouders gekocht worden, en als het verhaal van KPN goed genoeg is zal dat ook wel gebeuren. Maar KPN mag daar niet zonder meer van uitgaan. KPN kan het zich ook niet permitteren nieuwe beleggers zomaar van de korting te laten profiteren, tenzij het de bestaande aandeelhouders op een of andere manier schadeloos stelt. Al met al een leuke kluif voor de financiële adviseurs van het bedrijf.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly