Veel klachten over toewijzing huizen

De Vereniging Eigen Huis heeft in twee weken ruim honderd meldingen gekregen over een voorkeursbehandeling bij de toewijzing van een nieuwbouwwoning. Om de klachten van aspirant-kopers te inventariseren, stelde Eigen Huis hiervoor op 21 april het `Meldpunt Vriendjespolitiek' in.

Sinds de oplevering van de Vinex-woningen eind jaren '90 begon, krijgt Eigen Huis steeds vaker meldingen van boze aspirantkopers die zich benadeeld voelden door projectontwikkelaars, makelaars en bouwbedrijven die hun eigen relaties of leden van het gemeentebestuur voorrang gaven bij de aankoop van een huis. Ofschoon de wet dit niet verbiedt, wijst Eigen Huis deze gang van zaken op morele gronden af. Gemeenten zouden volgens de vereniging bij de toewijzing van bouwprojecten een clausule kunnen opnemen dat de verkoop van de woningen openbaar moet zijn.

Tussen de meldingen die tot dusver binnenkwamen zitten volgens woordvoerder Y. Geerts veel gevallen waarbij de bevoordeelden met naam en toenaam worden genoemd. Ook worden vaak projectontwikkelaars genoemd die woningen ,,alleen voor relaties'' te koop aanbieden. Daarnaast zijn er veel meldingen van erg schimmige verkoopprocedures. ,,Van mensen bijvoorbeeld die ontzettend hoog op de ranglijst voor een woning stonden, en plotseling niets meer hoorden'', zegt Geerts.

Opvallend noemt zij het dat de mensen ,,heel nadrukkelijk vragen om anonimiteit''. De meesten zijn ,,bang niet meer in aanmerking te komen voor een nieuwe woning door hun melding''. Het dagblad De Limburger citeert vandaag een projectontwikkelaar die zegt dat hij ,,bekende mensen'' heeft ,,binnengehaald'' in het nieuwe, luxe appartementencomplex Bellevue in Weert. De lokale CDA-voorman Ad Braam zegt in de krant: ,,Ik had eerste keus'', maar hij zag toch van de woning af. Zijn echtgenote wil haar tuin niet missen.