Van Boxtel wil snel in gesprek met imams

Minister Van Boxtel (Minderheden) wil op korte termijn een gesprek met in Nederland werkende imams, omdat hij bang is dat hun opvattingen over homoseksualiteit ,,olie op het vuur gooien''.

Van Boxtel reageerde gisteravond in de tv-rubriek Netwerk op uitlatingen van de Marokkaanse imam Khalil el-Moumni, voorganger van een moskee in Rotterdam, die homoseksualiteit vorige week aanduidde als ,,een ziekte die schadelijk is voor de samenleving''. Dergelijke uitlatingen zouden agressie tegen homoseksuelen kunnen legitimeren, vreest Van Boxtel. ,,Dan kunnen ze zeggen: de imam zegt dat het een ziekte is, dus als we gaan jennen, discrimineren, dan vindt dat ook een goedkeuring in het geloof.''

Er zijn in Nederland naar schatting 150 Turkse imams, honderd Marokkaanse en dertig Surinaamse en Pakistaanse. De Turkse imams verblijven meestal vijf jaar in Nederland, de Marokkaanse en Surinaamse vestigen zich vaak permanent. Een wetsvoorstel om nieuwe imams een verplichte inburgeringscursus te laten volgen, ligt bij de Eerste Kamer.

Van Boxtel wil de imams wijzen op hun verantwoordelijkheid. ,,Ik wil dat er wat meer begrip komt voor de rechtsorde in Nederland en de mate van verdraagzaamheid die wij hier kennen. Anders kun je die functie niet vervullen en blijf je aanlopen tegen het botsen van geestelijke waarden vanuit de schriftleer en het normenpatroon dat we hier hebben.''