Nederlandse stroom wordt steeds `vuiler'

Nederlandse huishoudens krijgen steeds `vuilere' stroom geleverd. Weliswaar is het aandeel `groene' stroom de afgelopen jaren gegroeid, maar door de toegenomen import van elektriciteit uit het buitenland is de `gewone' stroom viezer geworden.

Dat blijkt uit een onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in opdracht van milieu-organisatie Greenpeace. In het rapport De kleur van stroom constateert het ECN dat energiebedrijven slechts melding maken van `groene' stroom, maar de `kleur' van de overige stroom onvermeld laten.

In landen als Duitsland en Frankrijk wordt veel stroom opgewekt met respectievelijk bruinkool en in kerncentrales. De buitenlandse centrales waar Nederland zijn `vieze stroom' vandaan haalt stoten veel meer CO2 uit dan de relatief schone productiebedrijven in eigen land. De Nederlandse productie geschiedt grotendeels met aardgas. Opwekking van stroom in kerncentrales stoot overigens geen CO2 uit, maar heeft door het radioactieve restafval weer andere negatieve invloeden op het milieu.

Nederlandse energiebedrijven importeren sinds de liberalisering van de Europese stroommarkt in 1999 steeds meer goedkope stroom uit het buitenland. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) erkent dat er ,,tegenstrijdige ontwikkelingen'' gaande zijn op de internationale stroommarkt. ,,Op een vrije markt is de stroom die het goedkoopst wordt geproduceerd ook het aantrekkelijkst. Maar er zijn ook afspraken om het aandeel duurzame energie te vergroten, zowel internationaal als in Europees verband.'' EZ voelt vooralsnog niets voor het verplicht `labelen' van alle soorten stroom. Bij groene stroom gebeurt dat wel, maar dat is nodig omdat er fiscale stimulansen zijn voor het gebruik ervan.

De resultaten van het onderzoek zijn voor Greenpeace aanleiding een campagne te beginnen om het gebruik van groene stroom te bevorderen. Groene stroom is voor consumenten net zo duur als gewone stroom. Vanaf 1 juli is het voor iedereen mogelijk over te stappen op groene stroom zonder dat de elektriciteitsrekening hoger wordt.