`Idee Schröder is interessant'

Minister Jozias van Aartsen (Buitenlandse Zaken) vindt het ,,een interessant idee'' van de Duitse bondskanselier, Gerhard Schröder, om het landbouw- en het structuurbeleid van de Europese Unie terug te brengen naar de lidstaten. Van Aartsen zei dat gisteren in de marge van een ministersbijeenkomst in het Zweedse Nyköping.

Bij Schröders voorstellen over de toekomst van de Unie zijn volgens Van Aartsen ,,nog best wat vragen te stellen''. Maar hij wilde hierop niet te veel ingaan. ,,Ik ben geen lid van de SPD en ik ben geen Duitser.'' Schröder deed zijn voorstellen als partijvoorzitter voor het congres van de Duitse sociaal-democraten komend najaar.

De Nederlandse minister wees er wel op dat de Nederlandse regering niet – zoals Schröder – heeft voorgesteld om van de Europese Raad van Ministers een Europese senaat te vormen. Het kabinet-Kok wilde een Europese senaat met vertegenwoordigers van de nationale parlementen, maar dat wees de Tweede Kamer af.

Van Aartsen zegt het eens te zijn met de Duitse wens om de positie van het Europees Parlement te versterken, maar dat voor Nederland het afwerken van de huidige Europese agenda met zaken als de uitbreiding, de werkgelegenheid, het justitiebeleid en de hervorming van de landbouw, voorrang heeft.

Voordat Van Aartsen zijn reactie op het plan-Schröder gaf, zeiden Duitse diplomaten in Nyköping teleurgesteld te zijn over de houding van Nederland. Duitsland had al veel eerder een duidelijke opstelling verwacht in het debat over de toekomst van Europa. Daarin tekent zich in Duitsland zelf consensus af over een sterker federaal bestuur in Europa, mits dit gepaard gaat met een duidelijke afbakening van de bevoegdheden van de EU en van de lidstaten.

Franse diplomaten zeiden echter de Nederlandse terughoudendheid te waarderen. Volgens hen heeft Nederland als klein land geen belang bij een door Duitsland bepleit sterk Europees Parlement. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, zei dat de Franse afwijzing van Duitse plannen voor een federaal Europa ,,niet alleen een Frans, maar een algemeen gevoel uitdrukken''.

Onze Haagse redactie voegt hier aan toe: staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) stelde zich gisteren in het tv-programma Buitenhof terughoudend op tegenover het plan-Schröder. Hij sprak in dit verband van ,,een punt aan de horizon''. Enkele weken geleden had de staatssecretaris als historicus het zelfs ,,absurd'' genoemd om in dit stadium over een vast omlijnd politiek einddoel van de EU te spreken.