Generaal: berouw in strijd met historie

Oud-generaal Paul Aussaresses acht berouw voor de moord- en martelpraktijken door het Franse leger tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog ,,in strijd met de geschiedenis''. Dat schrijft hij in een zaterdag in het dagblad Le Monde gepubliceerde brief. Aussaresses zal niet reageren op de storm van kritiek die zijn vorige week verschenen boek Services spéciaux, Algérie 1955-1957 heeft uitgelokt in Frankrijk. Maar hij wil wel enkele toelichtingen geven ten behoeve van ,,hen die van niets weten of die veinzen van niets te weten''.

In de brief zet Aussaresses uiteen hoe het FLN, de vrijheidsbeweging in de toenmalige Franse kolonie Algerije, een ware psychose in het land veroorzaakte met terreurdaden. ,,Dat wierp een dilemma op, wat het ook vandaag zou doen: gelooft men dat, als vanaf morgen alle dagen bommen zouden ontploffen in Parijs (...), de regering (...) terug zou vechten met klassieke middelen?'' Hij vraagt zich ook af wat men nog kan voelen voor degenen die zelf barbaarse daden op hun geweten hebben, zoals ,,het vierendelen, openrijten, aan deuren vastspijkeren van mannen, vrouwen, kinderen''.

Aussaresses schrijft destijds iedere dag rekenschap voor zijn daden te hebben afgelegd aan zijn superieuren en ,,politiek verantwoordelijken'' hadden die iedere dag een halt toe kunnen roepen. ,,Ik heb gedaan wat mij in 1957 voorkwam als mijn plicht''. Over de beschuldigingen van cynisme zegt hij vurig te hopen dat niemand het pad zal hoeven te gaan dat hij heeft moeten gaan, hoewel hij ,,zonder grootspraak'' denkt dat het ,,recht'' was.