`Geen vrees voor fiscale oorlog EU'

De belastingdruk voor bedrijven in Europa is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. De vrees voor een zogenoemde belastingoorlog in Europa is dan ook ongegrond. Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) in een vandaag verschenen rapport over belastingen voor bedrijven. In de afgelopen tien jaar bleef voor bedrijven de belastingdruk vrijwel gelijk. Europese coördinatie is nodig om belasting naar draagkracht te garanderen, meent het CPB. Van een geharmoniseerd Europees ondernemersbelastingtarief hoeft volgens het planbureau geen sprake te zijn.