`Eis Israël bemoeilijkt oplossing'

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) denkt dat het wegens Israëls eis van ,,absolute rust'' aan de kant van de Palestijnen, ,,heel moeilijk'' wordt enige vooruitgang te boeken in het Israëlisch-Palestijns conflict.

Van Aartsen zei dat vanochtend na een onderhoud in Jeruzalem met de Israëlische premier Sharon. Van Aartsen heeft Israël er overigens attent op gemaakt dat Israëls teleurstellende mensenrechtenbeleid mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor de voortzetting van het associatieverdrag tussen Israël en de Europese Unie.

Op 21 mei vindt over dit verdrag een ambtelijke evaluatie plaats. Met name de georganiseerde moord van Israëlische zijde op Palestijnen van wie wordt aangenomen dat zij voor moeilijkheden kunnen zorgen, stuit bij de Europese Unie op veel bezwaren.

Van Aartsen die gisteren in Israel arriveerde voor een reis die hem ook naar Egypte en Jordanië brengt, zag ook enkele bescheiden positieve elementen in de Israëlische opstelling.

Zo constateerde hij dat premier Sharon in het gesprek het Egyptisch-Jordaanse vredesinitiatief en het Mitchell-rapport, de voornaamste recente documenten over een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict, niet uitdrukkelijk verwierp. Ook heeft Sharon Van Aartsen verzekerd dat Israël zich wil houden aan de akkoorden van Oslo en de vervolgakkoorden, inclusief de derde terugtrekking van Israëlische troepen uit Palestijns gebied. Eerder op de dag had Van Aartsen in Tel Aviv een ontmoeting met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres.

Van Aartsen gebruikte dit gesprek voornamelijk om de Israëlische bezwaren tegen het recente Egyptisch-Jordaanse vredesinitiatief aan te horen. Na afloop liet Peres merken van Nederland bijzondere steun binnen EU-verband te verwachten. Het gesprek, aldus de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, was een ,,consultatie'' geweest, als tussen twee bondgenoten.

    • Raymond van den Boogaard