Boeren laten varkens niet opkopen

Boeren buiten de wegens mond- en klauwzeer afgesloten gebieden hebben weinig animo voor de landelijke opkoopregelingen voor biggen om overvolle stallen tegen te gaan. Tien dagen na de openstelling hadden zich tot vanmorgen zes bedrijven bij het ministerie gemeld.

Daarvan is tot dusverre één aanvraag ingewilligd, aldus een woordvoerster van het ministerie. Binnen de toezichtsgebieden rond de MKZ-haarden in Oene, Kootwijkerbroek en Ee is de interesse in de opkoopregeling groter. Vierhonderd bedrijven hebben aanvragen ingediend voor de opkoop van in totaal 159.000 dieren, aldus het ministerie vanmorgen. Het ministerie heeft tot nu toe achttien bedrijven met achtduizend dieren opgekocht. De andere aanvragen zijn nog in behandeling bij het bureau Laser van het ministerie, dat de regeling uitvoert.

Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft de opkoopregeling na wekenlange aandrang van de sector op 27 april ingesteld om de welzijnsproblemen in de overvolle stallen tegen te gaan. Boeren in het hele land kunnen 55 gulden per geslacht big krijgen. Daar staat tegenover dat zij bij deelname aan de regeling een fokverbod van een maand in acht moeten nemen (binnen de afgesloten gebieden vier maanden).

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland rekenen veel boeren op de weer op gang komende slacht en verkoop van biggen om een einde te maken aan de welzijnsproblemen. ,,Misschien zijn ze te optimistisch'', aldus een woordvoerster van LTO, ,,maar als boeren onder het fokverbod uitkunnen, doen ze het.'' Volgens LTO hebben veel varkenshouders al andere oplossingen gevonden, zoals de huisvesting van varkens in tenten. Het ministerie constateert dat veel aanvragen voor de opkoopregeling weer worden ingetrokken. ,,De urgentie is blijkbaar niet hoog genoeg'', aldus een woordvoerster.

In de toezichtsgebieden rond de mond- en klauwzeerhaarden, die nog `op slot' zitten, kunnen bedrijven ook varkens en vleeskalveren laten opkopen. Onder de vierhonderd aanvragen, zijn volgens het ministerie van Landbouw 233 varkenshouderijen. ,,Het verschil is duidelijk'', aldus de woordvoerster van LTO: ,,Daar wordt niet geslacht.''