`Zeldzame dieren niet ruimen'

De Tweede-Kamerleden Poppe (SP) en Stellingwerf (ChristenUnie) hebben minister Brinkhorst (Landbouw) gevraagd zijn besluit om twee zeldzame kuddes heideschapen te ruimen, op te schorten tot in elk geval volgende week dinsdag, wanneer de Kamer met de minister over de mond- en klauwzeercrisis spreekt.

De parlementariërs doen hun verzoek naar aanleiding van een uitspraak, gisteren, van de president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. De uitspraak bepaalde dat het besluit tot ruimen van de Schoonebeker schapen en Veluwse Heideschapen binnen het toezichtsgebied in de stedendriehoek Zwolle-Apeldoorn-Deventer niet hoeft te worden uitgesteld of zelfs heroverwogen, onder meer omdat het inschatten van de risico's op verspreiding van het MKZ-virus niet op de weg van de rechter ligt maar juist de taak is van de minister van Landbouw, wiens beleid door de Tweede Kamer wordt getoetst. Ook is volgens de rechter niet bewezen dat het doden van de kuddes tot gevolg zal hebben dat ze met uitsterven worden bedreigd.

De Kamerleden vragen de minister ,,geen onomkeerbare maatregelen'' te nemen, temeer omdat het Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten, het OIE, eind deze maand een advies zal geven over de voorwaarden waaronder bij het ruimen van dieren tijdens een MKZ-crisis een uitzondering gemaakt kan worden voor zeldzame veerassen.

Enkele honderden zeldzame schapen zijn inmiddels gevaccineerd en worden met ruiming bedreigd. Ruim vijfhonderd particulieren hebben bij wijze van steunbetuiging voor vijfentwintig gulden een aandeel gekocht in het eigendom van de kudde Schoonebeker schapen. In totaal zijn er in Nederland dertienhonderd Schoonebekers en evenveel Veluwse Heideschapen.