`Welkom, man van vrede'

Op zijn rondreis in de voetsporen van de apostel Paulus wordt paus Johannes Paulus II vandaag in Damascus verwacht, waar hij onder meer een bezoek zal brengen aan de straat die `de Rechte' wordt genoemd.

Natuurlijk is slijter Yusuf verheugd over het komende bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Damascus. Maar hij is niet van plan baba, zoals Arabieren de heilige vader noemen, op het vliegveld te verwelkomen of de massamis in het stadion bij te wonen. ,,Ik heb m'n werk,'' gebaart hij naar de rijen whisky- en Arakflessen, en de blikjes Heineken die een poster van Sint Joris en de draak half aan het zicht onttrekken. ,,En ik zie baba straks toch twee keer langskomen, hier rechts voor m'n deur.''

Yusuf, Arabisch voor Jozef, woont aan de Rechte Straat in de oude stad van Damascus. Volgens het bijbelboek Handelingen der apostelen werd de apostel Paulus, toen hij op weg was naar Damascus om tot het christendom bekeerde joden te arresteren, door een hemels licht verblind. Hij hoorde een stem die hem vroeg: ,,Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?'' In Damascus kreeg Paulus zijn gezichtsvermogen terug na een ontmoeting met de profeet Ananias. Vervolgens ontwikkelde Paulus zich tot de belangrijkste verbreider van zijn evangelie in het toenmalige Romeinse rijk. De bekering van Paulus tot het christendom is de reden dat zijn halve naamgenoot vandaag, bijna tweeduizend later, de stad aandoet.

Speelt bij Yusufs lauwe reactie op het pausbezoek mee dat hij orthodox is, en niet katholiek? De slijter glimlacht. ,,Katholieken zijn ook christenen. Wij zijn niet zo extremistisch als de orthodoxen in Griekenland. Het Syrische volk is tolerant.''

Ter illustratie beschrijft Yusuf zijn wijk. Rechts van hem wonen katholieken, achter zijn winkeltje huist het laatste vijftigtal Syrische joden, links woont een bevriende sunnitische moslim. Speciaal voor die buurman en andere moslims heeft Yusuf zwarte, ondoorschijnende plastic zakken – om de drank in te doen als ze naar huis lopen.

Iets verderop langs de Rechte Straat, in de puur christelijke wijk Bab Toma, hangt achter bijna ieder raam een poster van de paus: Have a Vision, take the Road to Damascus en: ,,Welkom zij de Man van de Vrede in de Bakermat van Beschavingen en Godsdiensten.''

,,Wij vallen met onze neus in de boter,'' zegt de katholieke Amara, moeder van dochter Mona, uit Libanon overgekomen. ,,Ik ben zo blij dat baba komt'', zegt ze opgetogen. ,,In Syrië is het christendom begonnen. Wij hebben dit land tweeduizend jaar geleden opgebouwd.''

Dat de paus bij het vermeende graf van Johannes de Doper in de Omayadenmoskee zal bidden, vinden Amara en Mona uitstekend: ,,Op die manier ziet de wereld weer eens dat er op de plaats van de Omayadenmoskee ooit een kerk stond'', zeggen ze ferm. ,,Die hebben de moslims afgepakt. Zoals ze nu ons land langzaam overnemen door allemaal vijftien kinderen te nemen.''

    • Joris Luyendijk