Wachtlijsten

Op 23 april beschreef Jolande Withuis aangrijpend de lijdensweg van haar 83-jarige vriendin die wegens capaciteitsgebrek in de ziekenhuizen vier dagen op operatie aan een gebroken heup had liggen wachten. Zij overleed twaalf dagen na de operatie. Tien jaar geleden zou een dergelijk artikel nog aanleiding zijn voor Kamervragen.

Het is al lang bekend dat een wachttijd voor operatie wegens een gebroken heup bij bejaarden van meer dan 24 tot 48 uur aanleiding is tot een hogere sterftekans welke bovendien toeneemt met de wachttijd.

Net als in dit geval gelden voor iedere spoedoperatie en semi-spoedoperatie het optimale tijdstip van behandeling, waaraan sterftepercentage, (blijvende) schade en duur van hospitalisatie zijn gerelateerd. Door capaciteitsgebrek wordt dit optimum al lang niet meer gehaald.

Het ministerie van VWS, Kamer, commissie-Dees en de media richten hun aandacht vreemd genoeg vrijwel alleen op de niet-spoedeisende wachtlijsten.

Maar met het wegwerken van deze wachtlijsten kan echter niet worden begonnen zolang het structurele en schrijnende capaciteitsgebrek in de spoedeisende en semi-spoedeisende operaties niet is opgelost.

    • Rolf Cohen