Vrees voor recessie VS toegenomen

In de VS is de vrees voor een economische recessie weer toegenomen nadat bekend is geworden dat het aantal banen in april met 223.000 is afgenomen. Vooraf werd rekening gehouden met een toename van 25.000 banen.

De sterke daling is de grootste sinds februari 1991, toen de recessie in de VS ten einde liep. De banenvermindering, waarbij de landbouwsector niet is meegerekend, had tot gevolg dat de werkloosheid onder de Amerikaans beroepsbevolking opliep van 4,3 tot 4,5 procent, zo liet het Amerikaanse ministerie van Arbeid gisteren weten. Het banenverlies vond plaats in alle sectoren met als grote uitschieters de productiesector (min 104.000) en de serviceverlening (min 108.000).

President Bush liet naar aanleiding van de cijfers weten ,,bezorgd te blijven'' over de economie, aldus perschef Ari Fleischer van het Witte Huis. In die verklaring staat verder dat de groei van 2 procent in het eerste kwartaal, een voorlopige opgave, weleens neerwaarts zou kunnen worden herzien. Het Congres moet dan ook zo snel mogelijk uitvoering geven aan de belastingverlagingen, zo verklaarde Fleischer.

De vrees bestaat dat een hogere werkloosheid het vertrouwen van de consument in de economie ondermijnt, waardoor consumenten minder gaan besteden. Tweederde deel van de Amerikaanse economie draait om consumptieve bestedingen. In afzonderlijke commentaren hebben twee bankpresidenten van de Federal Reserve, Alfred Broaddus (Richmond) en Michael Moskow (Chicago) er gisteren op gezinspeeld dat de hogere kosten van benzine, gas en elektriciteit een risicofactor vormen en het economisch herstel kunnen bemoeilijken.

Voor de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, is de race tegen de groeivertraging dan ook nog volop aan de gang. De meesten zien als redmiddel een verlaging van de rente om de economie te stimuleren. De Federal Reserve heeft sinds begin dit jaar de rente in vier stappen met 2 procentpunt verlaagd. Algemeen wordt aangenomen dat op 15 mei tijdens de volgende reguliere vergadering opnieuw het besluit zal vallen de geldmarktrente met een half procent te verlagen.

In maart werden de Verenigde Staten al geconfronteerd met een banenverlies van 53.000, maar die ontwikkeling heeft zich vorige maand alleen maar versneld. De VS kampen sinds eind vorige zomer met een duidelijke groeivertraging, waardoor de economische activiteit fors is afgenomen. Ook Michael Carey, econoom bij Crédit Lyonnais, voorspelt om die reden dat de kans op een recessie is toegenomen. ,,De vooruitzichten voor mei en juni zijn niet veel beter.''

Van een recessie is sprake als er twee achtereenvolgende kwartalen van nulgroei zijn geweest. Een voorlopige schatting van de groei van het bruto binnenlands product over het eerste kwartaal bedraagt 2,1 procentpunt op jaarbasis.

    • Lucas Ligtenberg