VOORLICHTING

Het valt op dat de altijd scherpe proefschriftcommentator prof. Paul Schnabel in de W&O-bijlage van 21 april Eelke Wielinga's frisse stipulatie van voorlichting wraakt als onhelder. `Voorlichting is een communicatieve activiteit die als doel heeft te stimuleren dat een bepaalde doelgroep relevante kennis verwerft over een specifiek onderwerp', aldus Wielinga.

Glashelder én stimulerend. Inderdaad, voorlichting is een communicatievorm, voorlichting behoort te stimuleren en is gericht op verwerving van relevante kennis. Adviseurs, beleidsmakers en politici kunnen er wat van leren. Moest de term wetenschapsvoorlichting op gezag van dergelijke lieden niet opeens plaatsmaken voor `wetenschapscommunicatie'? Opende dat niet de weg naar wetenschapsvoorlichting als promotie van wetenschap-als-product, naar propaganda en marketing?

Met onderzoekers-hoogleraren als Anne Van den Ban, Niels Röling en anderen heeft Wageningen lange jaren de toon gezet op het gebied van de Nederlandse voorlichtingskunde en daarmee internationaal waardering geoogst. Dat nu zelfs de eertijdse leerstoel Voorlichtingskunde daar een andere naam moest krijgen is triest. Maar Wielinga's voorlichtingsomschrijving is gelukkig weer een Wagenings lichtpuntje.

    • Dr. N. Wiedenhof