Varkensvlees leidt tot hogere waarden

De consumptie van eetbare delen van niet-gecastreerde mannetjesvarkens kan leiden tot een verhoogde concentratie nandrolon in de urine. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Rappid Communications in Mass Spectrometry.

Om het het gebruik van nandrolon aan te kunnen tonen, wordt gebruik gemaakt van metabolieten 19-norandrosteron (19-NA) en 19-noretiocholanolon. Zo'n tien uur na consumptie varieërden de maximale concentraties van nandrolonmetabolieten (reststoffen) van 3,06 tot 7,25 nanogram per milliliter. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hanteert bij mannen een grenswaarde van 2 nanogram per milliliter.

Het menselijk lichaam maakt zelf ook, zij het in beperkte mate, nandrolon aan en het is reeds geruime tijd bekend dat nortestosteron, bekend als nandrolon, van nature voorkomt bij onder meer paarden en niet-gecasteerde mannelijke varkens.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kregen drie mannelijke vrijwilligers 310 gram geroosterde en gebakken eetbaren delen van een niet-gecastreerd mannetjesvarken opgediend. Voorafgaande aan de maaltijd en op verschillende tijdstippen werd daarna een urinemonster afgenomen. Analyse van de monsters wees uit dat bij alle drie de proefpersonen de concentratie 19-NA in urine boven de IOC gehanteerde grenswaarde uitkwam. Na 24 uur bleken waarden weer genormaliseerd.

Hoewel het percentage niet-gecastreerde beren te verwaarlozen is, valt dankzij het onderzoek niet langer uit te sluiten dat er andere oorzaken zijn, die kunnen leiden tot een verhoogde concentratie.