RUIMEN 2

In `Ruimen spaart dieren' (W&O, 21 april) staat dat uit rekenmodellen van Britse wetenschappers zou blijken, dat ruimen van dieren de MKZ-epidemie het beste zou onderdrukken. In het artikel wordt op basis van het Britse onderzoek geconcludeerd, dat de Nederlandse aanpak van de MKZ-crisis veel minder optimaal is.

Hier zijn op zijn minst een aantal vraagtekens bij te zetten. De gepresenteerde resultaten met het rekenmodel in het artikel zijn gebaseerd op cijfers van de Britse aanpak. Eenzelfde rekenmodel toegepast op de Nederlandse situatie zou wel eens tot heel andere resultaten kunnen leiden! Uit de berichtgeving uit Engeland blijkt dat de Britse aanpak van de MKZ-crisis niet zorgvuldig is. Dode dieren blijven soms dagen op het land liggen (vossen, kraaien en ander gedierte kunnnen er volop aan zitten). Pas daarna worden ze verbrand op enorme brandstapels. Daar komt het vele menselijk verkeer bij op een besmet bedrijf. Dit draagt eveneens bij aan een royale verdere verspreiding van het virus. Het is dus maar de vraag of de in het genoemde artikel getrokken conclusie juist is dat ruimen in een grote straal rond besmette bedrijven de beste strategie is voor de aanpak van de MKZ-crisis. Misschien was alleen het instellen van een vervoersverbod wel veel beter geweest.

Zelfs bij de Nederlandse aanpak van ruimen worden door vooraanstaande veterinaire deskundigen vraagtekens gezet. Ze adviseren eventueel zeer beperkt en zorgvuldig alleen de zieke dieren te ruimen en tevens een hygiënisch zeer zorgvuldige ringvaccinatie uit te voeren (niet met één naald per bedrijf). Verder moet er zo weinig mogelijk geloop van allerlei ambtenaren en veeartsen op en in de omgeving van het besmettingshaarden zijn.

Ten slotte: Het is in en in triest (vooral voor onze boeren), dat oude zorgvuldig gefokte cultuurrassen verloren dreigen te gaan. Dit gaat echt ten koste van de genetische variatie van onze veestapel. Ook in vroeger tijden zijn er vele MKZ-uitbraken geweest. Die zijn allemaal weer voorbijgegaan, zonder dat er veel dieren doodgegaan zijn, laat staan dat er honderdduizenden dieren werden gedood door de mens!

Het verloren gaan van genetische variatie van onze veestapel kan wel eens een veel groter waardeverlies vertegenwoordigen, dan de door onze overheid becijferde miljarden. Hoe lang moet deze dwaasheid nog doorgaan? Het wordt hoog tijd dat de overheid stopt met het huidige beleid van doden van gezond en waardevol rundvee. Dit komt niet in één jaartje weer goed en bovendien is het immoreel.

    • Ir. H. Haveman Scherpenzeel