Paniek

In zijn opstel over de panische Staat der Nederlanden (Z, 14 april) citeert Hubert Smeets uit een essay van voormalig minister Peper. In dit tractaat uitte de laatste, `als sociaal democraat én regent', zijn zorgen over de toenemende `juridisering' van de verhouding tussen burger en overheid. Ik citeer hem op mijn beurt nog eens: `Juridisering is, in extremo, een uitdrukking van het primaat van het eigenbelang.'

Uw scribent kan als verdediging van het gebruik van dit citaat aanvoeren dat het hier gaat om een `open bron'. Op zich zullen er allicht zinnige gedachten verwoord zijn in het genoemde essay. Maar zomin als de doorsnee journalist waarde zal hechten aan Videla's lezing van de recente geschiedenis van Argentinië ben ik als doorsnee burger onder de indruk van Bram Pepers zorgen over het primaat van het eigenbelang. Ervanuitgaande dat een essayist citeert om zijn stellingen te onderbouwen – tenzij hij de onjuistheid van de gebruikte citaten wil bewijzen – vind ik de keuze door Hubert Smeets van deze bron `een beetje dom'.

    • Niek Goldhoorn