OM ontkent lek naar pers over Mink K.

Het is volledig uitgesloten dat er door het openbaar ministerie ,,onrechtmatig gelekt en gekwekt is'' over vertrouwelijke aspecten inzake de vervolging van topcrimineel Mink K.

Dit betoogde de landsadvocaat G. Houtzagers gisteren tijdens een kort geding voor de Haagse rechtbank waarin Mink K. eist dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie er voor zorgen dat er niet langer vertrouwelijke informatie naar de pers lekt over de rol die de topcrimineel speelde als informant van de Amsterdamse officier van justitie F. Teeven. Volgens de advocaat van Mink, P. Bakker Schut, kan het niet anders dan dat justitie de hand heeft in het stelselmatig lekken van zeer vertrouwelijke informatie over Mink naar het weekblad Vrij Nederland en NRC Handelsblad.

Het Amsterdamse gerechtshof bepaalde vorige maand dat het OM de vervolging van wapenverdachte Mink moest staken. Het hof verwijt justitie afspraken met informant Mink te hebben geschonden. De raadsheren nemen het justitie vooral kwalijk dat de baas van het OM, J. de Wijkerslooth, er in 1999 persoonlijk voor heeft gezorgd dat verslagen van gesprekken met Mink aan de BVD zijn gegeven. Daardoor heeft het OM Mink in levensgevaar gebracht, aldus het hof.

Deze overweging van het hof stond niet in het op 17 april openbaar gemaakte arrest maar werd alleen gemeld in een versie die aan de advocaten van Mink en de aanklager waren verstrekt. De inhoud van het geheime arrest werd 19 april alsnog bekend via een artikel in deze krant. Dat moet de schuld zijn van justitie, aldus Bakker Schut. Hij zei dit ,,niet honderd procent te kunnen bewijzen maar wel volstrekt aannemelijk te kunnen maken''. Door het lekken over Mink gaan er ,,rampen gebeuren als er niet wordt ingegrepen'', aldus de advocaat.

Advocaat Houtzagers zei dat hem uit uitvoerige navraag is gebleken dat er door geen enkele functionaris van het OM informatie naar NRC Handelsblad is gelekt. Hij noemde het ook onaannemelijk dat justitie zou hebben gelekt. In een analyse van de berichtgeving wees Houtzagers er op dat er aanvankelijk met ,, een zeer kritische toonzetting'' werd geschreven over het hof. Pas toen NRC Handelsblad een dag later kon melden op grond van de ongeschoonde versie van het arrest dat het hof de baas van het OM verwijten maakt, verscheen er een artikel met een kritisch beeld over de rol van de top van het openbaar ministerie. ,,Niet valt in te zien welk belang het OM zou hebben om het geheime deel van het arrest naar buiten te brengen'', aldus Houtzagers. President van de rechtbank R. Paris doet 9 mei uitspraak.